Zásady zpracování osobních údajů

V tomto dokumentu naleznete přehled hlavních způsobů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů, které se Vás při využití našich služeb mohou týkat.

1) Kdo zpracovává Vaše údaje?

Provozovatelem webu je společnost  Doctor Talent, která jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Kontaktovat nás můžete na následujícím emailu: gdpr@doctortalent.eu

 

2) Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (hledání odpovídající pracovní pozice, konzultace apod.), dále údaje, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, kam patří firemní nebo osobní webové stránky, LinkedIn. V neposlední řadě také může dojít ke zpracování osobních údajů od třetích stran, které jste vy nebo vaše kontakty poskytující referenci uvedli jako potenciální referenci.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci na našem portálu, objednávce nebo registraci pro zasílání obchodních sdělení:

 • Identifikační a kontaktní údaje (titul, jméno, příjmení, emailová adresa, mobilní spojení)
 • Profesní údaje (pracovní pozice, informace o zaměstnavateli, firemní kontaktní údaje – například z vizitky)
 • Údaje uvedené v zaslaných podkladech (například z CV)
 • Údaje uvedené ve veřejných zdrojích (Linkedin, osobní a pracovní webové stránky apod.)
 • Profilové informace a zájmy – pokud je uvedete během naší komunikace
 • Záznamy z výběrových řízení, kterých jste se účastnil, pokud od vás máme předem udělený souhlas

 

3) Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Jedním z hlavních důvodů, proč zpracováváme Vaše osobní údaje, je zajištění fungování našich služeb, doporučení vhodných pracovních pozic a v neposlední řadě také komunikace s našimi partnery, kteří od nás mohou obdržet doporučení na vhodného kandidáta. V rámci daného zpracování samozřejmě dbáme na bezpečnost dat a stále se snažíme bezpečnost našich služeb zlepšovat.

Vaše údaje zpracováváme za účelem:

 • Hledání vhodných kandidátů a obsazení jednotlivých pracovních pozic
 • Doporučení kandidátů naším partnerům
 • Zasílání nabídek jednotlivým kandidátům
 • Účetní a daňové účely
 • Zodpovězení Vašich dotazů
 • Uchování historie naší komunikace pro snazší budoucí spolupráci
 • Zlepšování kvality našich služeb

 

4) Kdo všechno bude mít k Vašim datům přístup?

Většinu osobních dat držíme pouze na našich serverech, nicméně v některých případech, například pro zajištění dodávky zboží, či poskytování služeb musíme využít naše partnery či externí společnosti. Všechny subjekty, které takto mohou k Vašim datům přistupovat, si vždy pečlivě vybíráme a předem hodnotíme jejich technická a organizační opatření a zabezpečení, tak aby nedošlo k úniku svěřených údajů nebo neoprávněnému přístupu k Vašim datům, či jejich zneužití. Všechny tyto subjekty jsou vždy vázány smlouvou o mlčenlivosti a nesmějí data využít k jinému než předem určenému účelu, který z naší strany mají povolený.

Zde je seznam třetích stran, které mohou mít přístup k Vašim datům v ohledu na využití našich služeb:

 • Servisní partneři zajišťující technickou podporu, hosting, programování či provoz našeho webu a IT systémů a s tím souvisejících služeb (servisní linka, řešení reklamací apod.)
 • Externí zpracovatelé osobních údajů uchazečů

V některých případech, které jsou přesně definovány obecně závaznými právními předpisy, jsme povinni některé Vaše osobní údaje také předat orgánům veřejné moci (sem patří například Policie ČR, ÚOOZ, Celní správa).

Vaše údaje mohou být ve vybraných případech předávány do zahraničí, a to i mimo prostory EU. V rámci využití služeb externích partnerů však dbáme na bezpečnost a požadujeme splnění zásad vycházejících z nařízení GDPR.

 

6) Jak dlouho údaje zpracováváme?

Vaše údaje zpracováváme vždy po celou dobu platnosti našeho obchodního vztahu (výběr vhodné pozice pro vás). Dále pak také po dobu stanovenou příslušnou legislativou či do případného odvolání Vašeho souhlasu (pro uložení v naší databázi potenciálních kandidátů po dobu 7 let) pokud byl k nějakému účelu svobodně udělen Veškeré údaje pak uchováváme obvykle také 6-12 měsíců v rámci našich záloh. Pokud však uplatníte Vaše právo na změnu, opravu či výmaz údajů, je samozřejmě vždy zajištěno jeho naplnění, a to i v případě nutnosti obnovení záloh. Údaje, které jsou zpracovávány na základě právního titulu plnění smlouvy, či na základě zákonné či právní povinnosti je nutné zpracovávat pokaždé, když to daný právní titul vyžaduje, a to i bez udělení souhlasu dotčeného subjektu osobních údajů, popř. i přes jeho odvolání.

 

7) Vaše práva ve vztahu k ochraně osobních údajů

 • Právo svůj souhlas kdykoli odvolat
 • Právo osobní údaje kdykoli opravit či doplnit
 • Právo požadovat omezení zpracování
 • Právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech
 • Právo požadovat přenesení údajů
 • Právo na přístup k osobním údajům
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech
 • Právo na výmaz osobních údajů (neboli také právo být zapomenut) v určitých případech

 

8) Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Pro práci s daty máme stanovenou obecnou bezpečnostní politiku, která se týká nejen našich informačních technologií ale také fyzických dat. A stejné standardy vyžadujeme i od našich partnerů. Současně s tím pravidelně kontrolujeme všechny systémy a jejich případná slabá místa, abychom zajistili bezproblémové a bezpečné fungování všech našich služeb.

 

9) Jak a kdy mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat zasláním emailu na gdpr@doctortalent.eu.

Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě povinností vyplývajících z plnění smlouvy či ze zákona, či dalších souhlasů, které nám byly z Vaší strany poskytnuty pro výkon jiných činností (za jiným účelem).

 

10) Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů, odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů nebo uplatnění práv vyplývající z aktuální platné legislativy se na nás můžete obrátit pomocí emailové adresy gdpr@doctortalent.eu či na adrese našeho sídla: Doctor Talent – Malá Štěpánská 542/14
120 00 Prague 2, Czech Republic

V této souvislosti je možné, že budeme požadovat prokázání Vaší totožnosti, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jedná se však pouze o opatření, které omezí neoprávněné přístupy nebo nakládání s Vašimi osobními údaji. Za účelem zkvalitňování služeb a také dle povinností vyplývající ze zákona může být daná komunikace zaznamenána a jednotlivé požadavky evidovány.